Proizvodnja

Proizvodnja blokova i betonske galanterija za svoje i potrebe tržišta. Proizvodnja betonskih cevi, blokova i gajger slivnika.

Prodaja

Sopstveni centralizovani prodajni objekat sa uslugama transporta do potrošača. Krediti za energetsku efikasnost i gradjevinski materijal.

Nekretnine

Novi investicioni projekti. Vaš predlog za investiciju?